износът-на-земеделска-продукция-за-страните-от--„161“-продължава-да-расте

Статистика:

Износът на земеделска продукция за страните от „16+1“ продължава да расте

2 млрд. долара годишно е търговският стокообмен със земеделски продукти на България със страните от Инициатива „16+1“. В момента по данни на Министерството на земеделието, храните и горите делът на търговията със селскостопанска продукция с тези страни представлява около 26-27% от общия селскостопански стокообмен на България, което е огромен успех. За Китай България...