преведоха-91-млн-лв-субсидии-за-необлагодетелствани-райони

Подпомагане:

Преведоха 91 млн. лв. субсидии за необлагодетелствани райони

Държавен фонд „Земеделие“ преведе  91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, съобщи министерството на земеделието. Плащането е за стопанската 2016-2017 г.Изплатената субсидия по подмярка 13.1 „Компенсац...