:

Агенция по храните готви спешни екипи за опасни болести

Агенция по храните готви спешни екипи за опасни болести

Българската агенция за безопасност на храните готви създаването на спешни екипи от ветеринарни лекари за потвърждаване или отхвърляне огнищата на опасни болести по животните, които могат да се отразят и на хората. 

„Ще създадем постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби“. Новината съобщи в Търговище д-р Дамян Миков, заместник шеф на агенцията, по време на среща от Националната обучителна кампания на Министерството на земеделието и храните и БАБХ.

Той поясни, че целта е след като животновъд сигнализира за съмнение за заболяване на ветеринарния лекар и той потвърди опасността, екипите да предприемат съответните действия.

Д-р Миков представи пред присъстващите ветеринари и животновъди от Областта предложенията за промени във ветеринарното законодателство, които целят гарантиране на безопасността на хранителната верига. Както "Agrolife" вече писа основната промяна в тях е идеята животни без пастир и ушни марки да бъдат умъртвявани. 

„Трябва всички по веригата да се дисциплинират, да знаят задълженията си и да търпят санкции при неизпълнението им“, каза заместник изпълнителният директор на БАБХ и даде за пример случаите на антракс и бруцелоза от тази година. „Това са случаи на драстично неспазване на правилата и задълженията и за съжаление се стигна дори до фатални последици“.

Той обясни, че епизоотичната обстановка в страната е спокойна, но в съседните на България страни има разпространение на някои опасни болести.

„Целим да минимизираме риска от болести и зарази, включително и при хората“, каза още той. Заместник изпълнителният директор на БАБХ изтъкна, че е изключително важно животновъдите да съобщават за заболели животни на ветеринарния лекар, който от своя страна да прецени дали съмненията са основателни. „Това ще спомогне за предприемането на навременни действия по ограничаване и ликвидиране на дадено епизоотично огнище“, каза още д-р Дамян Миков.

=

09:43ч. 15.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.