:

Агроведомството иска за наем на язовир поне 13 757 лв. годишно

Агроведомството иска за наем на язовир поне 13 757 лв. годишно
Водоемът се отдава за 10 години напред
 
Държавната компания “Напоителни системи” към Министерство на земеделието и храните обяви търг с явно наддаване за отдаване на язовир “Церковски” под наем за 10 години напред. Водоемът е с площ 2257.858 дка в землището на с. Венец, община Карнобат и още 37.293 дка в землището на с. Церковски. Изискването е бъдещият стопанин отново да го ползва като язовир. Обявената начална тръжна цена е 13 757 лева годишно без ДДС.
Документация за участие в наддаването може да се купи от касата на “Напоителни системи” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3, в размер на 300 лв. без ДДС. Сумата не се възстановява и може да се плати всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга.
Обектът може да бъде огледан до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
Търгът ще се проведе на 26 октомври т.г. от 11.00. ч. в  сградата на “Напоителни системи” ЕАД в София. Повторно провеждане на търга може да се проведе на 30 октомври т.г. от 11:00 ч. същото място.
09:00ч. 16.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.