:

Анализ на ИнтелиАгро: Картофопроизводството се нуждае от инвестиции

Анализ на ИнтелиАгро: Картофопроизводството се нуждае от инвестиции

 

Намалява производството на картофи в България и обема на площите, върху които се отглеждат, а официалните средни добиви са близо четири поти по-ниски от страните с най-динамично производство на културата.

Това се посочва в анализ за производството на картофи в България, изготвен от фондация ИнтелиАгро.

Цените в България зависят от тези в ЕС и в някои години местните стопани са подложени на силен конкурентен натиск, отбелязват анализаторите. Около 1/4 от вътрешното потребление традиционно се задоволява от внос. Най-голям дял в него има Германия.

Климатичните условия в страната са относително по-неблагоприятни за отглеждането на културата в сравнение водещите страни-производители в ЕС, но тази слабост може да се компенсира с интензивни агротехнически дейности, пише още в анализа.

Секторът страда от хроничните проблеми с напояването – ключов фактор, определящ добивите. Едва половината от площите се напояват – значително под показателите на страните в Европа със сходни метеорологични условия.

Стопанствата са предимно малки и полупазарни. Едва през последните години започна процес на окрупняване, но той все още е далеч от тенденциите в ЕС. Фермите с над 200 дка обработват 10% от площите в страната при 72% в Германия, 55% във Франция, 66% в Нидерландия и 34% в Белгия.

Едва 7-10% от посадъчния материал е вносен. Повечето стопани използват собствен, което увеличава риска от заразяване на почвата и води до разнороден състав и по-ниско качество на продукцията.

Ниското качество на българска продукция е основна пречка пред преработвателната промишленост, която е слабо развита и разчита основно на вносна суровина.

Наблюдава се нужда от инвестиции в техника, складови съоръжения и напояване като основни предпоставки за подобряване конкурентоспособността на отрасъла.

Не очакваме директната подкрепа за производителите на картофи да доведе до подобряване на общото състояние в отрасъла, заключават от ИнтелиАгро. Тя по-скоро ще създаде условия за задържане на слабопродуктивни и неефективни стопанства на пазара. Значително по-добри резултати биха могли да се постигнат с отделянето на европейско финансиране за целеви инвестиционни проекти.

Сериозен проблем е недостигът на нискоквалифицирани и специализирани кадри – механизатори, агрономи, специалисти по растителна защита и др.

Нежеланието за сдружаването на производителите пречи за по-добра реализация на продукцията им и за създаването на условия за по-евтин достъп до машини, складове, семена, торове и препарати, се отбелязва още в анализа.

 

Целият анализ виж тук

 

23:16ч. 20.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.