:

БАБХ: Рискът от поява на заразен дерматит - голям до края на ноември

БАБХ: Рискът от поява на заразен дерматит - голям до края на ноември

След като преди седмица AgroLife представи анализ на Българската агенция за безопасност на храните за безуспешните опити за лечение на заразен нодуларен дерматит в Израел, днес продължаваме темата с подробен анализ за вируса на болестта. В този анализ на Българската агенция за безопасност на храните е посочено черно на бяло, че рискът за поява на заразен нодуларен дерматит у нас е голям до края на ноември. От документа става още ясно, че вирусът на болестта се унищожава при 55 градуса Целзий за два часа, а при 65 градуса Целзий за 30 минути. За първи път заболяването е регистрарино на територията на ЕС на 20 август 2015 г. в околностите на град Ферес, на 50 км от българската граница. Говедата са избити и не е правена ваксинация, понеже досега "не е разработена ефективна ваксина. Тревожното е, че болестта може да се разпространява и чрез насекоми, комари до 2 дни след кръвосмученето. Както AgroLife.bg вече писа заболяването се характеризира с треска, избиването на силен обрив и загуба на млеконадоя.

Устойчивост и преживяемост на вируса на заразния нодуларен дерматит (ЗНД)

Автор: Проф. д-р Бойко Ликов*

Причинителят на заразния нодуларен дерматит (ЗНД) принадлежи към семейство Poxviridae (шаркови вируси). То включва вирусите на ЗНД и на шарката по овцете и козите. Няма данни за различия във вирулентността на изолираните досега щамове на ЗНД. Както всички шаркови вируси този на ЗНД има висока устойчивост във външната среда.

Термична устойчивост. Вирусът се унищожава при 55 градуса Целзий за два часа; при 65 градуса Целзий за 30 минути. В крусти(люспи - б. AgroLife) се запазва при - 80 градуса Целзий за 10 години, а в тъкънни култури при 4 градуса Целзий до 6 месеца.

рН- чувствителен на алкално и киселинно рН. Няма чувствително намаление на титъра при рН 6,6- 8,6 за пет дни при 37 градуса Целзий.

Химически дезинфектанти- 20% хлорамин, хлороформ, 1% формалин и някои детергенти като sodium dodecyl sulphate, чувствителен на фенол 2% за 15 мин., натриев хипохлорид- 2-3%, йодни препарати, виркон 2% и четвъртични амониеви съединения- 0,5%.

Вирусът се унищожава при слънчева светлина и детергенти съдържащи мастни разтворители. В контаминирани обори, на тъмно, се запазва няколко месеца.

Вирусът може да се изолира от:

кръв на говеда от 4 до 21 дни след заразяването;

слюнка 11 дни след повишаване на температурата. Причинителят е изолиран и от слюнката на говеда, които не показват клинични признаци;

назални изтечения- 12 до 21 дни след заразяването;

конюнктивални изтечения- 15 дни след заразяването;

крусти- няколко години при – 20 градуса Целзий;

кожни лезии- 92 дни;

семенна течност -159 дни;

изсушени при естествени условия кожи- 18 дни. Жив вирус е изолиран и от кожи без лезии;

закрити помещения, постеля- 6 месеца;

насекоми – Stomoxys calcitrans- 2 дни след кръвосмучене, Aedes aegypti- 6 дни след кръвосмучене.

Няма данни за устойчивостта на вируса в урина, фекалии, мляко, околна среда и пасища.

През април 2015 заболяването бе установено за първи път в Европа, в околностите на Одрин по време на ваксинация срещу ЗНД (прилага се ваксина срещу шарка по овцете и козите). Предполага се, че повечето от говедата в Турска Тракия са ваксинирани и разпространението на инфекцията е прекратено. Все още обаче се правят проучвания доколко тази ваксина е ефикасна срещу ЗНД. Има съмнение, че тя блокира клиничните прояви, но не и скритата инфекция, т.е съществува скрит епизоотичен процес.

Стана това, което се предвиждаше в становище на ЕФСА(EFSA - Европейската агенция по безопасност на храните - б. AgroLife)публикувано през февруари 2015. На 20.8.2015 ЗНД бе установен за първи път на територията на Европейския съюз - Гърция, в две ферми в околностите на град Ферес, окръг Еврос, на 50 км от българската граница (делтата на р. Марица). Унищожени са 197 говеда. Не се предвижда прилагането на ваксинация, тъй като досега не е разработена ефикасна ваксина, а и законодателството на ЕС разрешава прилагането на тази мярка само в краен случай, при опасност от широко разпространение на инфекцията.

Прогноза за България: от края на август до края на ноември 2015 рискът от проникване на тази инфекция в България е голям.

*Проф. д-р Бойко Ликов е дългогодишен специалист в областта на ветеринарната медицина. От 1997 г. до момента е директор на дирекция „Евроинтеграция и международни отношения” в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Като директор до присъединяването на България към ЕС е отговорен за хармонизирането на българското законодателство, свързано със здравеопазване на животните и безопасност на храните, съгласно изискванията ЕС. Отговорен за връзките на НВМС с различни европейски и международни институции. Има над 35-годишен професионален опит в секция „Епизоотология” към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София, в отдел “Заразни болести”, НВМС.

Участвал е в изпълнението на проекти по програма ФАР, в научна група за оценка на риска от разпространение на бруцелозата по свинете в страните - членки организирана от Европейския орган по безопасност на храните. Бил е хоноруван лектор по законодателство по безопасност на храните и здравеопазване на животните във Ветеринарния факултет към Лесотехническия университет. Участвал е в редица обучения в областта на безопасността на храните и ветеринарните въпроси. Има повече от 80 научни публикации в областта на епизоотологията, оценката на риска, епизоотологичния надзор и зоонозите. Проф. д-р Ликов е завършил Висшия ветеринарномедицински институт в гр. София през 1972 г. Владее английски и руски език.

 

11:00ч. 25.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.