:

Банка ДСК със специална промоция за стопани до края на ноември

Банка ДСК със специална промоция за стопани до края на ноември

До 30 ноември 2015 г. ще продължи промоционалната кампания на Банка ДСК, насочена към финансиране на земеделски производители. Втората по големина банка в България предлага кредити с инвестиционна цел – за покупка на земеделска земя, както и кредитна линия за оборотни средства, с която фермерите може да покриват авансово разходите си за предстоящата стопанска година.

Инвестиционният заем е възможно да бъде изтеглен в левове и в евро, докато кредитната линия се отпуска само в българска валута.

В рамките на промоцията важат следните лихвени условия. За кредити в левове – едномесечният индекс SOFIBOR плюс надбавка, като крайният лихвен процент към датата на сключване на договора е не по-нисък от 6,5%. За предложенията в евро лихвеният процент се определя от 3-месечния SOFIBOR плюс надбавка, като и тук минималното ниво е 6,5%.

За разглеждане на искането за кредит не се дължи такса, ако сумата е до 50 000 лв. или левовата равностойност в евро. При кандидатстване за по-големи суми таксата е 0,15% от размера на заема (бел. ред. – за 100 000 лв. кредит се дължат 150 лв). Има и опция за експресно разглеждане на заявлението – в рамките на три работни дни, като за услугата се плащат 0,3% (минимум 160 лв.)

Инвестиционният кредит за първа и втора категория ниви е в размер до 75% от ликвидационната им стойност, приета от банката. Ако ипотекираните земи са от трета до шеста категория включително, се отпускат до 70% от ликвидационната стойност. За оценка на активите се начислява такса – за поземлени имоти в едно землище се дължат по 5 лв. на всеки имот, но не по-малко от 120 лв. и не повече от 500 лв.

Заемът за покупка на земеделски имоти може да се връща до 10 години, като в срока влиза и гратисен период до 12 месеца.

Условията на промоцията са валидни за всички кредити, за които са подадени искания и са платени съответните такси до 30 ноември 2015 г.

13:22ч. 24.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.