:

ББР пуска кредити до 50 хил. лв. за микрофирми, самонаети и безработни

ББР пуска кредити до 50 хил. лв. за микрофирми, самонаети и безработни

Срок за кандидатстване - до 13 ноември 2015 г.

Българската банка за развитие (ББР) започва нова инициатива за индиректно микрофинансиране с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм на микрофинансиране "Прогрес".

Програмата ще се осъществява чрез търговските банки и техните дъщерни дружества – финансови институции, които предоставят лизинг и кредитиране на микропредприятия.

Целта на схемата за индиректно финансиране е предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро. Програмата е насочена към предприятия с до 10 работници и активи до 2 млн. евро.

Допустими бенефициенти са също самонаети лица, предприемачи, желаещи да започнат нов бизнес, лица, загубили работа или със затруднен достъп до кредитен ресурс.

Бюджетът на програмата е 6.25 млн. евро, като е предоставена възможност финансовите институции, заявили интерес към схемата, да кандидатстват за целия размер на ресурса. Минималният обем на кредитите, които могат да бъдат предоставяни на партньорите по програмата, е 500 хил. евро.

Очаква се инициативата да стартира през декември, като търговските банки и финансовите институции могат да заявят интерес за включване в нея до 13 ноември 2015 г.

Партньорите по програмата ще имат възможност да получат кредитен ресурс на фиксиран лихвен процент от 1.75% плюс марж от 0.05% годишно и ще бъдат селектирани главно според финансово им състояние и предлаганите от тях най-благоприятни условия за клиентитe.

Срок за заявки - до 13 ноември 2015 г. Детайлна информация за условията на схемата може да намерите тук.

За повече информация и съдействие се обръщайте към ББР на externalprogrammes@bdbank.bg и на телефони 02/ 9306391 или 02/9306364 - управление „Външни програми“ при ББР.

14:46ч. 29.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.