Статистика:

Безработицата намалява по официални данни

Безработицата намалява по официални данни

Броят на безработните намалява през април спрямо март с 0,6 процентни пункта до 9,3%, обяви Агенцията по заетостта (АЗ).

В бюрата по труда са регистрирани 305 162 души, което е намаление с 19 147 души спрямо март. На годишна база безработните са по-малко с 45 156 души.

През миналия месеца в бюрата по труда са заявени общо 23 044 работни места, свързани най-вече със сезонна заетост – хотели и ресторанти с 5658 обявени работни места, търговия (3118, селско стопанстви (1432). В промишлеността са обявени 5504 свободни позиции.

В сравнение с април 2015 г. броят на заявените работни места от работодатели се увеличава с 2373 души.

Националният статистически институт (НСИ) обаче обяви по-различни данни за безработицата. Според тях в периода януари-март безработните са били 279,6 хил., а безработицата – 8,6%. Според НСИ през първото тримесечие на 2016 г. продължително безработни (за една или повече години) са 156,7 хил., или 56,1% от всички безработни.

 

13:50ч. 16.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.