Нови еконорми:

Без минерални торове и пестициди в земеделието от Камен бряг до Балчик

Без минерални торове и пестициди в земеделието от Камен бряг до Балчик

 

Фермерите в района на Калиакра ще трябва да обработват стопанствата си по нови правила, след като бъде обявена защитена зона „Комплекс Калиакра“, става ясно от съобщение на Министерството на околната среда и водите.

Новата защитена зона ще е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна и Балчик, община Балчик и ще е с обща площ 483 362, 770 дка.

С цел опазване и защита на природни видове и местообитания в нея ще бъде забранено да се торят ливадите и пасищата с минерални торове. Няма да може да се ползват препарати за растителна защита, освен такива, които са разрешени за биопроизводство.

Ще е забранено също да се разорават полетата със степна растителност и да се правят нови площи с трайни насаждения, зеленчукови градини, ниви със зърно, лавандула и други.

437, 272 кв. км от територията са морските пространства. В тях също няма да може да се  използват дънни тралиращи и драгиращи средства, както и да се изграждат изкуствени подводни рифове и острови.

Обявяването на новата зона е последица от делото на ЕК срещу България за нарушаване на европейското законодателство и масовото застрояване на Калиакра. С решение на Съда на ЕС от 14 януари 2016 г. страната ни беше осъдена за реализацията на девет проекта за ветрогенератори и един за голф игрище. В резултат на преговорите с комисията се стигна до решение изградените до момента вятърни перки, голф игрище, къщи, хотели, вилни селища и инфраструктура да не бъдат премахвани.

България обаче е поела ангажимент да обяви защитена зона „Комплекс Калиакра“ и да следи стриктно за неиздаване на нови строителни разрешителни в територията. Трябва също да се гарантира, че системата за ранно предупреждение за прелитащи птици е в действие и да предложи график за нейното доизграждане, така че да обхване всички оператори на генератори. До пълното изграждане на системата трябва да бъдат предвидени временни мерки за тези, които все още не са обхванати от нея. Това означава спиране на работата на ветропарковете по време на миграционните периоди на птиците.

Ще бъдат изменени и заповедите за защита на птиците в зони „Калиакра“, „Белите скали“ и „Било“. В тях ще бъдат включени мерките, свързани със системата за ранно предупреждение, и такива за опазване на видовете и местообитанията. Важно условие е и приемането на интегриран план за управление на района на Калиакра. Той следва да включва мерки, съгласно Плана за действие за защита на червеногушата гъска.

 

 

18:53ч. 21.07.2017г.
Д

Грешка в статията !!! Без минерални торове и пестициди в земеделието от с.Крапец до Балчик. Идея за нова статия: Защо раците изчезнаха в Шабленско и Дуранкулашко езеро след наводнението през 2014 г. ?

Димитрий Петров
23:15ч. 22.07.2017г.

Оставете коментар: