:

Бизнесът иска данъчни бонуси за дарени храни

Бизнесът иска данъчни бонуси за дарени храни

Предлага се да не плаща ДДС за дарени храни, които могат да са до 0,5% от годишните продажби на съответния производител и търговец. Получатели на дарените храни ще могат да са само държавни и общински социални институции.

Българската стопанска камара, заедно с браншови организации от хранителната индустрия, настояват за данъчни облекчения за дарения на храни и стоки. Предложението на Асоциацията на месопреработвателите и Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите e данъчната преференция да бъде приложена при праг от 0,5 процента от годишните продажби на съответния търговец и производител. Това се отнася за стоки и продукти в технологичен брак - нарушена опаковка и етикетиране и др., или преди изтичане на срока на годност, трайност.

Предлага се дарението на стоките да е извършено в рамките на двумесечен срок преди изтичане на срока на годност или трайност. Това съобщава в последния си брой списанието "Месото", издавано от Асоциацията на месопреработвателите в България.

Получатели на даренията могат да са  само държавни и общински институции, предоставящи социални услуги по Закона за социалното подпомагане. Тези предложения за промени в Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане са изпратени на финансовият министър Владислав Горанов в началото на октомври, добавят браншовиците.

Понастоящем търговците и производителите от хранително-вкусовата промишленост, в качеството си на дарители, дължат ДДС върху стойността на дарените храни, като поемат всички свързани разходи, включително за транспортиране и унищожаване, вместо да ги даряват.

Затова според бизнеса е необходимо да се осигури облекчаване на облагането с ДДС за доставките на този вид стоки от дарителите. Браншовите организации от хранително-питейната индустрия и БСК мотивират предложението си с нивата на бедност у нас, които са два пъти над средноевропейските.

Същевременно се унищожава огромно количество храни – годишно над 650 тона, въпреки че почти половината от българското население и социално уязвимите групи търпят ограничения при консумацията на здравословни храни.

В 12 европейски държави даренията на храни не се облагат с ДДС (Австрия, Великобритания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция). В Румъния даренията могат да не предизвикат плащане на ДДС, ако тяхната обща стойност годишно не надвишава 0,3% от оборота на дарителя. В Унгария търговецът не дължи ДДС, ако дарената храна не е била закупена първоначално с цел да бъде дарена впоследствие.

10:00ч. 22.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.