Абсурд:

Биопроизводителите ще бъдат санкционирани дори само при "съмнения"

Биопроизводителите ще бъдат санкционирани дори само при

Скрити мини пред бизнеса на биопроизводителите са заложили чиновници от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с проект за промени в наредбата за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им.

Според проекта сертификатът за биопроизводство ще може да се отнема дори при наличието само на съмнения за нарушения, без да е нужно доказване на възникналите „съмнения“. Това крие рискове от произвол и саморазправа с биопроизводители, които по някаква причина са изгубили „симпатиите“ на контролните лица и всъщност отваря широко вратите за възникване на корупционни практики.

С промените в частта за санкциите е записано, че сертификатът за дадена партида или цялото производство може да бъде отменен когато (цитат):

  1. Съществува СЪМНЕНИЕ при съхранението на продуктите за смесване или замърсяване от продукти и/или вещества, които не са в съотвествие с разпоредбите за биологично производство.“

  2. Съществуват СЪМНЕНИЯ, че се продават продукти, при които са констатирани нередности и нарушения.“

  3. „Продажба на продуктите, въпреки наличието на СЪМНЕНИЯ за нарушения.“

Практически тези разпоредби дават възможност за налагане на сакнции по субективни критерии, преди доказването на действителна вина и могат да нанесат сериозни вреди на производителите. Според наредбата отнемането на сертификата ще важи за определен от контролното лице период, през който се дава възможност на производителя „да направи коментар по съмнението“. Никъде обаче не е указано колко дълъг може да бъде този период, което дава възможност за произволно прилагане на разпоредбата, като на теория срокът може да бъде и 3 дни и 300 дни. Във втория случай това е достатъчно време, за да бъде погубен нечий бизнес, пък дори и след това съмнението да бъде отхвърлено. Не са предвидени никакви последствия за контролния орган при налагането на необосновани санкции в резулатат на „съмнения“. Записано е единствено, че „ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него период, същото се отменя с изтичането му“.

 

13:25ч. 09.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.