:

Бонуси по лозарската програма за млади фермери и малки стопанства

Бонуси по лозарската програма за млади фермери и малки стопанства

 

Въвеждат се нови правила за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в периода 2014 – 2018 г. Това предвижда проект на наредба на земеделското министерство за изменение и допълнение на наредба №2 от 2014 г.

Така например при оценката на кандидатите повече точки ще се дават на тези, които досега не са получавали финансиране по мярката за преструктуриране на лозя. Това условие ще дава 10 точки, срещу 5 в случай, че кандидатът вече е изпълнявал проект по програмата.

Ако проектът е за дейности в стопанство за производство на биологични продукти, или в преход към такова, бонусът е 20 точки.

Още 10 точки ще се дават, ако проектът е в Северозападния регион, който включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Бонусът е заради политиката на правителството за целенасочено подпомагане на региона, който според данните на Евростат е икономически най-бедният в целия Европейски съюз.

Малките стопанства – от 20 до 300 дка, също ще ползват предимство, като ще получават 10 точки. Същото се отнася и ако проектът е на млад фермер – нови 10 точки бонус.

Ако финансирането е поискано от организация на производители ще се дават 15 точки.

В проекта за промени изрично е посочено, че финансиране няма да се предоставя за оборудване втора употреба, както и за лизинг, плащания в брой, осигурителни вноски, ДДС, хонорари за консултантски услуги и управление на проекта.

Един кандидат ще може да получи до 3 млн. лв. финансиране в рамките на един прием.

В период от 3 години след приключването на проекта получателят на помощта няма да може да прехвърля на други лица стопанството или активи, финансирани чрез програмата. При нарушения парите трябва да бъдат върнати с лихва от датата, на която нарушението е установено.

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г., публикувано на 06.10.2015 г.

 

09:50ч. 07.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.