Щедрост:

Бонусът към субсидиите за млади фермери - колкото една месечна заплата в София

Бонусът към субсидиите за млади фермери - колкото една месечна заплата в София

 

По-високи субсидии ще бъдат отпускани на младите земеделски стопани, съобщи земеделското министерство. По схмета за обвързано подпомагане на площ (СЕПП) в кампанията за 2018 г. те ще получават 50% надбавка на хектар за първите 30 хектара (300 декара).

Промяната е заложена в обнародвания н Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Досега бонусът за младите фемери беше в размер на 25% от ставката по СЕПП.

За кампания 2017 г. например индикативната ставка по СЕПП беше 194,63 лв./хектар. Ако се приеме, че и тази година плащането ще е сходно, това означава, че бонусът за младите фермери ще бъде по 97,315 лв./хектар. Умножено по 30 ха, означава, че те ще бъдат стимулирани общо с 2919, 45 лв. над стандартната субсидия. Сумата е равностойна на около една заплата за мениджър от средно управленско ниво в София.

Условието за плащане на бонуса е стопанството да се управлява от фермер на възраст до 40 години. Стопанството трябва да е създадено не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

С промените в закона се прецизират текстове, които касаят подаването на общо заявление за подпомагане. Съгласно приетите промени, земеделските земи включени в заявленията за подпомагане на площ на регистрираните земеделски стопани, трябва към 31 май на календарната година да бъдат на разположение на кандидатите, което се удостоверява с регистрирано в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите правно основание за ползването им, уточняват още от земеделското министерство.

От закона отпада изброяването на видовете правни основания, чрез които се доказва ползването на завените площи, като се запазва необходимостта от тяхното регистриране съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по съществуващия до момента ред.

Предвидена е и процедура за установяване наличието на правно основание за ползване на земеделските земи в случаи на заявяване на площи в размер, надхвърлящ регистрираното правно основание и санкционирането на кандидати при липса на такова.

 

15:25ч. 02.03.2018г.

Вие може да оставите първия коментар.