129 евро на хектар:

Брожение заради субсидиите за паша на пчели

Брожение заради субсидиите за паша на пчели

Земеделските производители са силно резервирани към новото направление от мярка 10 „Агроекология и климат“ в програмата за селските райони (ПРСР), показа допитване на AgroLife. По нея ще се изплащат до 129,48 евро на хектар за осигуряване паша на пчелите чрез отглеждане на медоносни култури.

(Подробности за направлението ВИЖ ТУК)

Според овощари заложените в проекта на наредба условия автоматично изключват голяма част от тях от възможността за участие, тъй като се изисква пашата да бъде осигурена чрез отглеждането на поне две медоносни култури – основна и допълваща, като площта на допълващата трябва да е поне 20% от общата. Обичайно се садят един и същ вид дръвчета, особено в по-малките градини. Проблемът е силно изразен и при тези, които обработват дългогодишни култури като малини, например.

Зърнопроизводители пък са на мнение, че трябва да има вписани гаранции в договорите между пчелари и растениевъди за изпълнението на контрактите. Причината е, че при неизпълнение получателят на помощта търпи санкции.

Този въпрос е бил поставен и при браншовото обсъждане на направлението, но представителите на държавната администрация са отхвърлили възможността за записването на подобен тип гаранции между пчелари и земеделци, тъй като договорите са частни търговски отношения, при които всяка страна поема рисковете за своя сметка.

Пчеларите пък са скептични към зърнопроизводителите. Именно те ще се окажат най-облагодетелствани според представители на пчеларския бранш. Списъкът на медоносните култури и заложените изисквания позволяват на зърнопроизводителите най-лесно да изпълнят изискванията за паша. Например ако вече отглеждат детелина или пък лавандула до тях могат да засеят слънчоглед.

Така според пчелари не е изключено в един момент да се окаже, че зърнопроизводителите са станали едновременно и регистрирани пчелари, за да получат по този начин цялата субсидия.

 

10:30ч. 17.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.