Предупреждение:

Брюксел иска да освободим за чужденци пазара на земя

Брюксел иска да освободим за чужденци пазара на земя

Европейската комисия (ЕК) отправи предупреждение към България заради ограниченията пред покупката на земеделска земя от чуждестранни граждани. Сходно предупреждение е отправено и към Унгария, Латвия, Литва и Словакия.

Ограниченията влязоха в сила у нас преди две години. Въведоха се изисквания чуждестранния купувач да е уседнал у нас в продължение на 5 години.

Предупреждението на ЕК означава, че може да бъде заведена наказателна процедура срещу страната, ако не бъде променено законодателството.

Според ЕК в разпоредбите има ограничения пред свободното движение на капитали и на правото на свободно установяване, което може да възпрепятства трансграничните инвестиции.

“Някои от ограниченията може да са основателни, тъй като имат за цел борба със спекулативните покупки или обслужват цели в областта на планирането и цели на политиката за селските райони. Въпреки това, за да бъдат законни, те трябва да са пропорционални и да не дискриминират другите граждани на ЕС”, посочва се в съобщението на ЕК.

Брюксел е "загрижен", че в България и Словакия купувачите трябва да бъдат дългосрочно пребиваващи в страната, което представлява дискриминация срещу другите граждани на ЕС, според официалното съобщение на ЕК. В Унгария има силно ограничителна система, която налага пълна забрана върху придобиването на земя от юридически лица и задължение за купувача сам да обработва земята. Там, както и в Латвия и Литва, купувачите трябва да бъдат земеделски стопани.

Страните, към които е отправено прудепруждуние, трябва да отговорят на ЕК какви мерки са предприели или ще предприемат, за да отстранят несъответствията в законодателството, преди да се предприеме евентуална наказателна процедура.

16:14ч. 26.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.