С 2 години закъснение:

Брюксел одобри новата програма "Рибарство и морско дело"

Брюксел одобри новата програма

Европейската комисия прие в края на миналата седмица ключов инвестиционен пакет за морския сектор, рибарството и аквакултурите в България.

Това е новата програма "Рибарство и морско дело". За периода 2014 —2020 година общата сума по програмата от около 113 милиона евро включва над 88 милиона евро от фондовете на ЕС, заяви Комисията в прессъобщение.

"Тези над 200 милиона лева означават по-сигурна работа и доходи за хиляди рибари, по-стабилни рибни запаси, по-чисти морски и речни води. От това ще спечелят всички, заети в рибния сектор, а до трапезата на българите ще стига повече и по-качествена риба. С одобрението на тази програма пълният пакет от европейско финансиране до 2020 г. в размер на 32 млрд. лева е на разположение на страната ни. Очаквам час по-скоро тези пари да се превърнат в успешни проекти, които променят живота на хората към по-добро", заяви Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Бюджет и човешки ресурси".

В своето приветствие за приемането на пакета комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела подчерта приноса на програмата за устойчивия растеж: „С поставения върху икономическата, екологичната и социалната устойчивост акцент инвестиционният пакет гарантира влагането на средствата в проекти с дългосрочни резултати.

Българските риболовци и рибовъдни стопани, както и риболовните общности ще разполагат с по-голяма сигурност и повече възможности за работни места и устойчив растеж.“

Приетата оперативна програма (ОП) е в съответствие с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и с общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика на ЕС. Тя ще насърчава устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите; ще стимулира също действия за популяризиране на т. нар. син растеж, знания и умения в морския сектор.

По-специално финансирането ще допринесе за ограничаване на въздействието от риболовните дейности върху морската околна среда и за увеличаване на биоразнообразието. То ще гарантира равновесието между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов.

Програмата е насочена също така към насърчаването на икономическата и екологичната устойчивост на аквакултурите и преработвателния сектор. Средствата ще бъдат влагани в проекти, осигуряващи по-добро препитание на риболовните общности, например чрез създаване на водени от общностите групи за местно развитие (ВОГМР) и местни инициативни рибарски групи (МИРГ).

11:31ч. 17.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.