Анализ на ИнтелиАгро:

Първи сме в ЕС по ръст на биопроизводителите

Първи сме в ЕС по ръст на биопроизводителите

И първа в света по брой пчелни семейства. Но изоставаме сериозно в животновъдството.

България не изостава от модата за биоземеделие и дори е лидер в ЕС по ръст в броя на този вид производители в рамките на последните пет години.

Броят им в началото на 2015 г. е близо 4 хиляди, като за последните пет години се увеличава над пет пъти при ръст от 17% средно за общността, показва анализ на "ИнтелиАгро", посветен на биопроизводството.

Сертифицираните площи с биологично производство или в преход към такова в България нарастват близо четири пъти между 2009 и 2014 г. Най-интензивен е бил ръстът през 2010 г. (площите се удвояват), 2012 г. (с 56%) и 2013 г. (с 44%), когато те достигат пика си от над 56 хиляди хектара (560 000 декара), показва анализът.

Покачването през този период е най-силно сред 28-те страни членки на ЕС и с над 14 пъти по-бърз темп спрямо средния за общността.

Българските фермери отглеждат най-много биопшеница, етерично-маслени култури и култури, предназначени за медицински цели. Водещи са и ядките, слънчогледът, лозята и др.

Производството на биоживотински продукти обаче изостава значително. Най-често то се практикува в единични малки стопанства.

За сметка на това най-сериозно се откроява пчеларството - България заема първо място в света по брой пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин.

Силният ръст започва през 2011 и до 2014 г. броят им нараства близо четири пъти. От 5-8% в края на изминалото десетилетие делът му в сектора вече е почти 1/3 към 2014 г., отчита анализът.

Вижте целия анализ - Биологичното производство в света и България

 

 

21:48ч. 11.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.