Тежка глоба::

България трябва да връща 600 000 лева на ЕС за земеделие

България трябва да връща 600 000 лева на ЕС за земеделие

България и още 17 държави от ЕС, сред които и водещите икономики – Германия, Франция, Великобритания и Италия, трябва да връщат разходени неправомерно средства по Програмата за развитие на селските региони (ПРСР). Санкцията е вписана в Официалния вестник на ЕС.

Проверките на Брюксел за разходването на средства по земеделските фондове в периода 2010 – 2014 година са показали слабости при оценката на основателността на някои от разходите у нас. По тази причина и е наложена единна ставка на корекция от 10% на получените пари по мерките и за четирите години.

Общата сума, която страната ни трябва да върне в бюджета на ЕС е 316,95 хил. евро.

Една от най-сериозните корекции е насочена към средствата по програмата за Ирландия – 59 млн. евро, следва и Холандия, която има да връща 52 млн. евро.

Малко над 13 млн. евро е санкцията за нередности по земеделските разпращания за южната ни съседка Гърция. По-голямата част от нарушенията обаче са извършени преди 2014 г. Проблеми при плащанията на средствата от ПРСР има и в Румъния. Букурещ трябва да възстанови 11,1 млн. евро в бюджета на ЕС.

Общо санкциите срещу 18-те държави, нарушили правилата, са в размер на 276 млн. евро. 

В решението е посочено, че на държавите е дадена възможност за "помирителни процедури", на които да защитят своите позиции. Корекциите в плащанията са били наложени, след като проверките са показали нарушения при отпускането на средствата. По програмата могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правото на ЕС.

Бюджетна позиция: 6711

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Стойност

Приспадания

Финансово отражение

BG

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2010

Слабост при оценката на основателността на разходите на някои разходи

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Слабост при оценката на основателността на разходите на някои разходи

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Слабост при оценката на основателността на разходите на някои разходи

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Слабост при оценката на основателността на разходите на някои разходи

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Слабост при оценката на основателността на разходите на някои разходи

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Общо BG:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

16:07ч. 20.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.