:

Българските фермери изпревариха брюкселските по субсидии за ниви

Българските фермери изпревариха брюкселските по субсидии за ниви

Европарите за ниви за страната ни растат с 24% до 2020 година. За декар ще се плаща по 44 лева за декар през 2015-а година.

Българските фермери ще заемат "златната среда" по евросубсидии за земя в ЕС за 2015-а година. Страната ни се нарежда на 16-то място от 28-те страни в ЕС по размер на субсидии за земя, като земеделците ни трябва да получат общо 642 103 000 евро за тази година. Точно под тях в класацията се подреждат португалските им колеги с 557 667 000 евро и фермерите от Белгия с 544 047 000 евро. Данните са от анализ на Главна дирекция „Земеделие“ на ЕК (виж таблица 1).

Добрата новина за българските земеделци е, че евросубсидиите за ниви за страната ни в годините до 2020 г. непрекъснато ще растат. Ако за 2015-а г. общата помощ е 642 143 000 евро, то през 2020 г. размерът им ще стигне 796 292 000 евро, което е ръст с 24%. (Кавъв ще е размера на директните плащания за България по години до 2020 г. – виж в таблица 2, по-долу).

Субсидията за декар у нас за 2015-а г. ще достигне до 44 лева по предварителни разчети на фонд „Земеделие“. От нея 16 лв. се дават за обработване на земята, 13 лв. се доплащат за спазени „зелени“ практики и още 15 лв. се добавят бонус за първите 300 дка, обработвани от всеки фермер. Субсидия в такъв размер се очаква да получат 62 000 наши земеделски производители.

В класацията непосредствено пред българските фермери стоят земеделците от Австрия със субсидии - 693 716 000 евро и колегите им от Швеция с 696 487 000 евро. Очаквано първенци по най-големи субсидии са Франция, Германия и Испания. Френските фермери ще получат над 7,5 млрд. евро субсидии, което е над 7 пъти повече от фермерите в България. Освен че земеделието в тази страна е далеч по-добре развито от българското, Франция е и значително по-голяма по площ от България, което предупределя и по-големия размер на плащанията.

Новата земеделска политика на ЕС в периода 2014-2020 ще с 155% „по-зелена“ спрямо прилаганата в периода от 2007 до 2013-а година, твърди в анализа си още Главна дирекция „Земеделие“. Оказва се, че средствата за субсидиране на практики, щадящи природата, ще нараснат точно със 155%. За сравнение докато в периода 2007-2013 г. зелените плащания са били общо 44,2 млрд. евро, то през настоящия период 2014-2020 г. са общо 112,5 млрд. евро за целия ЕС. В сумата от 112,5 млрд. евро влизат както директни плащания, така и зелени схеми от програмите за развитие на селските райони. Най-честите екосхеми, които се прилагат, са подържането на постоянно затревени пасища, отглеждането на поне 3 различни насаждения в земята на един фермер и също поддържането на 7% от земята или като угар или като площи с храсти, в които да гнездят птиците.

ЕК позволява европарите за земя за 2015-а година да започнат да се изплащат в целия ЕС от средата на октомври, но традиционно българските власти оставят плащанията за началото на следващата година, за да не се раздува бюджетния дефицит.

Таблица 1

Държава            Субсидии за площ за 2015 г. в евро

 1. Франция 7 586 341 000
 2. Германия 5 178 178 000
 3. Испания   4 833 647 000
 4. Италия   3 953 394 000
 5. Великобритания 3 548 576 000
 6. Полша   2 970 020 000
 7. Гърция             2 047 187 000
 8. Румъния  1 428 531 000
 9. Унгария  1 272 786 000
 10. Ирландия 1 216 547 000
 11. Дания                926 075 000
 12. Чехия                875 305 000
 13. Холандия 793 319 000
 14. Швеция 696 487 000
 15. Австрия 693 716 000
 16. България 642 103 000
 17. Португалия 557 667 000
 18. Белгия 544 047 000
 19. Финландия      523 247 000
 20. Литва 393 226 000
 21. Словакия 377 419 000
 22. Латвия 168 886 000
 23. Словения 138 980 000
 24. Хърватия 113 908 000
 25. Естония 110 018 000
 26. Кипър 51 344 000
 27. Люксембург 33 662 000
 28. Малта                5 240 000

Общо                  41 679 856 000

Източник: Главна дирекция „Земеделие“ на ЕК

Таблица 2

Директни плащания  (Субсидии за земя за България по години до 2020 г.)

Година               Сума в евро

2015      642 103 000

2016      721 251 000

2017      792 449 000

2018      793 226 000

2019      794 759 000

2020      796 292 000

Общо   4 540 080 000

Източник: Главна дирекция „Земеделие“, ЕК

12:10ч. 12.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.