:

Бюджет 2016: 1,4 млрд. лв. субсидии за ниви

Бюджет 2016: 1,4 млрд. лв. субсидии за ниви
110 млн. лв. за ДДС на общини с проекти по агропрограмата и по “Рибарство”
 
Българските земеделски производители ще могат да усвоят 1 410,6 млн. лв. субсидии за обработване на земята през 2016-а година. Това става ясно от проекта на Закона за държавния бюджет за 2016-а година. 
“По схемата за единно плащане на площ през 2016 г. се предвижда да бъдат усвоени 1 410,6 млн. лв. - директни плащания на земеделски стопани. През 2017 г. директните плащания ще възлизат на 1 549,9 млн. лв. и 1 551,4 млн. лв. за 2018 г.”, пише в документа. 
Други 124,8 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки през 2016 г. От тях 84,4 млн. лв. са средства от ЕС и 40,4 млн. лв. представляват
национално съфинансиране. Мерките за пазарна подкрепа за периода 2016-2018 г. могат да включват различни механизми - интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; експортни субсидии за компенсиране на разликите в цените в ЕС и световния пазар; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти; пазарна подкрепа за вино (преструктуриране на лозя), пчеларство и други.
“Общият бюджет  на схемата за  2017 г. е в размер на 138,0 млн. лв., от които 92,2 млн. лв. са средства от ЕС и 45,8 млн. лв. представляват национално съфинансиране, а за 2018 г. - 133,5 млн. лв., от които 90,5 млн. лв. са средства от ЕС и43,0 млн. лв. представляват национално съфинансиране”, пише още в документа.
По линия на втория стълб на ОСП ще се изплащат средствата за развитие на селските райони. В средносрочен план средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за селскостопанската политика са, както следва:
- за 2016 г. – 628,8 млн. лв., от които 517,1 млн. лв. са средства от ЕС и 111,7 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания;
- за 2017 г. и 2018 г. – 592,8 млн. лв., от които 480,9 млн. лв. са средства от ЕС и 111,9 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания;
Наред с това Държавен фонд “Земеделие” ще получи и 110 млн. лв. за финансиране на ДДС на бенефициентите- общини по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство“, както и за преходната национална помощ за сектор
„Животновъдство“.
Бюджет 2016: 1 410,6 млн. лв. директни субсидии за земя 110 млн. лв. за ДДС на общини с проекти по агропрограмата и по “Рибарство".
12:27ч. 26.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.