Заради наредба:

ВАС осъди Министерството на земеделието, решението окончателно

ВАС осъди Министерството на земеделието, решението окончателно

Производители продължават да искат оставката на Васил Грудев

Върховният административен съд спря действието на измененията към Наредба 11 за прилагането на мярка 214 „Агроекологични плащания“ по жалба на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители.

Съдебното решение е окончателно и чрез него се защитават интересите на над 1300 стопанства, които изпълняват пет годишен план за сеитбооборот и 90 % от които са с одобрени проекти през 2012 и 2013 г.

Измененията към Наредба 11 бяха инициирани от зам.-министър Васил Грудев и според редица специалисти, земеделски асоциации и стопани целта им е била да пренасочат средствата за екологично българско земеделие към кръгове от фирми около висши чиновници в МЗХ.

Средствата по мярка 214 от ПРСР са предназначени за подпомагане на дейности, с които се опазва околната среда, подкрепя се биологичното земеделие и се запазва биологичното разнообразие. Според ААЗП промените в наредбата нанасят многопосочни и непредвидими последствия, от които ще пострадат хиляди земеделски стопани.

От Асоциацията лично са получили уверение от представители на ЕК, че заради скандалната наредба еврофинансирането за селските райони ще бъде спряно.

На снимката - Зам.-министър Васил Грудев разяснява новия програмен период в Пловдив през февруари т.г.

10:40ч. 09.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.