Правен казус:

Винетките за трактори - незаконни?

Винетките за трактори - незаконни?

 

Въвеждането на винетки за трактори чрез промяна в наредба може да се окаже юридически неиздържано за ведомството на регионалния министър Лиляна Павлова, твърдят читатели на AgroLife. Причината е, че според последните поправки в Закона за пътищата от 22 декември 2015 г., земеделската техника е освободена от пътни такси. Така въвеждането им с наредба може да се окаже незаконно. От Агенция „Пътна инфраструктура“ обаче смятат, че това тълкувание на закона не е точно.

Какъв е казуса? В Закона за пътищата пише буквално следното:

„Чл. 10д. (Нов. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) За колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, не се заплаща такса по чл. 10, ал. 1“

В този чл. 10, ал. 1, от който изрично са изключени регистрираните земеделски машини, се регламентират видовете и обхвата на пътните такси - винетки, ТОЛ (б.р. - това е такса на километър), за ползване на съоръжения (мостове, тунели), за специално ползване на пътищата.

Медията ни преди няколко дни публикува проекта за наредба, с който министерството на Лиляна Павлова планира да се въведе годишна такса от 220 лева за трактор за ползване на пътищата (Виж тук проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства).

От Агенция „Пътна инфраструктура“ коментираха пред AgroLife, че според тях тракторите попадат в обхвата на ППС, които заплащат такси, чрез друг текст в същия закон – чл. 10а, ал. 6, в който са посочени видовете ППС, които се облагат. В точка 4 от този член е записано, че такива са „колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата.

Юристи, до които се допита AgroLife, не бяха категорични в тълкуванията си по текстовете в закона и според тях има нужда те да се прецизират.

 

08:30ч. 16.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.