Ограничения:

Влиза забрана за палене на сухи треви и храсти в Рила, Пирин и Централен Балкан

Влиза забрана за палене на сухи треви и храсти в Рила, Пирин и Централен Балкан

 

Паленето на стърнища, храсти и сухи треви в националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" ще е строго забранено в периода от 1 април до 31 октомври 2017 г. Това е записано в заповед на министъра на околната среда и водите Ирина Костова, с която се въвеждат по-строги мерки за противопожарна безопасност в защитените територии. Такава забрана е в сила и за резерватите, които са изключителна държавна собственост.

Директорите на регионалните екоинспекции и парковите управи трябва да предприемат мерки за стриктно прилагане на плановете за противопожарно устройство. Те трябва да организират специализирано наблюдение в поверените им защитени територии, както и дежурства по график. Да осъществят засилен превантивен контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. 

В туристическите зони трябва да се обозначат местата, на които е разрешено паленето на огън.

 

19:47ч. 28.03.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.