:

Проект на МЗХ - Временна национална защита на наименованията

Проект на МЗХ - Временна национална защита на наименованията

Отнася се за земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, важи само за територията на България.

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия (ЕК) относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер.

Целта на предложените изменения на Наредбата е да регламентиране процедура за предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали националната процедура за одобрение и са изпратени за разглеждане в ЕК, за да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

Временната национална защита се ограничава само до територията на Република България, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. В периода на временна национална защита право да използват наименованието имат само лицата, които са членове на групата производители, към датата на изпращане на заявлението-спецификация до Европейската комисия.

С промените в Наредбата се улеснява процедурата за изменение на спецификацията на продукти със защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер, като отпада проверката на място при членовете на групата производители от компетентния орган, тъй като те са обект на контрол от контролиращото лице.

При този контрол се извършва задължителна годишна проверка, а при установени несъответствия се извършват и допълнителни проверки. Освен това, при необходимост, компетентният орган осъществява надзорни проверки на място.

От Приложение 1 на Наредбата отпада посочването на членовете на групите производители в заявлението-спецификация, тъй като техният брой не е постоянен, което налага изменение на заявлението-спецификация, за да се актуализира информацията в него.

На снимката: Представители на Сдружение “Традиционни сурово-сушени месни продукти“ показват продукцията си на министър Танева.

Проект на Наредба за подготовка и представяне на искания до ЕК относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер

 

21:14ч. 12.11.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.