План на МЗХ:

Всеки десети животновъд на проверка за хуманно отношение към добитъка

Всеки десети животновъд на проверка за хуманно отношение към добитъка

По един от всеки десет животновъди ще бъде проверяван през тази година дали се изпълняват изискванията за хуманно отношение към животните. Проверките са заложени в плана на земеделското министерство, разписан към бюджет 2016 г. В него е предвидено да бъдат инспектирани 10% от обектите.

Също 1 от 10 ще бъде обект на проверка при контрола за идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти.

Ще бъдат инспектирани и 260 животни, за които се получават директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол. За фермите, получаващи средства по мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), са заложени 796 проверки.

В същия план е записано, че тази година ще бъдат замразени 370 000 дози сперма в Националния генетичен резерв, като така общият размер на съхраняваните в него дози ще надхвърли 3,4 млн. Броят на съхранените животни от общо 43 местни български породи пък трябва да достигне 116 000, а животните под селекционен контрол да се увеличат с 3% спрямо 2015 г.

 

08:30ч. 23.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.