Нови правила:

Всички пръскачки за растителна защита на технически преглед до 26 ноември

Всички пръскачки за растителна защита на технически преглед до 26 ноември
През 2016 и през 2020 г. ще се извършват периодични проверки за техническата изправност на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита. След 2020 г. такива проверки ще се правят на всеки 3 години.
 
Това е записано в проект за нова наредба на земеделското министерство (МЗХ).
 
В обхвата на това оборудване попадат:
- щангови пръскачки (за полски култури) с дължина на щангата над 3 метра;
- пръскачки за храсти и дървета;
- стационарни или частично подвижни пръскачки;
- оборудване за обеззаразяване на семена, апликатори на гранули и аерозолни апарати.
 
Според проекта тази техника трябва да е минала изпитване до 26 ноември 2016 г. След тази дата собствениците й няма да имат право да я използват, ако не е била проверена.
 
Инспекциите ще се правят по график, който ще се публикува на сайта на земеделското министерство. За включване в графика на новорегистрирано оборудване, собственикът или упълномощеното от него лице ще подава заявление до центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ.
 
На редовните технически средства ще се издава удостоверение и ще се поставя знак за техническа изправност. След изтичането на срока на валидност, обозначен на знака, оборудването не може да се използва, докато не премине отново на периодична проверка.
 
Инспекторите от МЗХ, които извършват проверките, ще разполагат с индивидуални печати, предвижда проекта.
13:06ч. 18.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.