Билкарство:

Въведена е забрана за бране на блатни кокичета в почти всички находища

Въведена е забрана за бране на блатни кокичета в почти всички находища

Министерството на околната среда и водите въвежда почти пълна забрана за бране на ценната билка – блатно кокиче. В областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен има 16 находища на вида, за 15 от които влиза в сила забрана за ползване. Целта е да се възстанови популацията. За неспазване на заповедта е предвидена глоба от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица.

Блатното кокиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Всяка година събирането му се определя със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Включено е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Съдържа алкалоида галантамин, от който се произвеждат нивалин и други лекарствени препарати.

Миналата година беше разрешено събирането на 5 т от четири находища.

 

07:22ч. 28.04.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.