:

Създава се Координационен съвет по водите, въвеждат се две цени за напояване

Създава се Координационен съвет по водите, въвеждат се две цени за напояване

Правителството прие правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите, съобщиха от Правителствената информационна служба.

Съветът координира дейностите по финансиране и изпълнение на включените в плановете мерки за опазване и възстановяване на водите, и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения.

Председател на Координационния съвет по водите е министърът на околната среда и водите.

В него са включени министрите на земеделието и храните, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, и председателят на Националното сдружение на общините в България.

Според новата стратегия за използване на водите ще има две цени за напояване. Основната идея е повече селскостопански площи да се обхванат в системата на напояването.

Ще има стимули за обединяване на земеделците в сдружения за напояване, които да участват в управлението на регионалните хидромелиоративни структури.

Двукомпонентната тарифа предвижда едната цена да се формира на база обработвана площ от всеки от членовете на сдруженията за напояване, а другата ще е според реално използваните количества вода за поливане. Цената според площта ще отива за възстановяване на постоянните разходи, а тарифата за ползван обем трябва да насърчава икономиите на вода.

В случаите, когато не са учредени сдружения за напояване или когато водата се доставя директно на земеделските стопани, фиксираната цена би трябвало да се определи при отчитане на всички поливни площи в границите на района на дейност.

При водоснабдяване на едро както фиксираните, така и променливите цени ще бъдат намалени, за да бъдат отчетени по-ниските разходи.

Отделно ще има и цена за отводняване на земеделски земи, която ще се изчислява на база площ, като се прилага намалена тарифа за членовете.

23:32ч. 17.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.