Челен опит:

В Европа спират хвърлянето на утайки от пречиствателни станции в нивите

В Европа спират хвърлянето на утайки от пречиствателни станции в нивите

В някои части на Германия използването на утайки от пречиствателните станции в земеделието е вече забранено. Това се отнася напр. за Бавария. Аргументът е, че въпреки предварителното им третиране съдържат опасни съединения и наночастици, които крият рискове за почвите, водата и здравето на хората. Това стана ясно на форум за третирането на утайките, организиран от Българската асоциация по водите.

Утайките се използват от германските фермери за торене повече от 40 години, тъй като съдържат фосфор и натрий. В момента обаче там се вихри истинска фермерска война срещу ограничаването на използването им в земеделието. Аргументът на фермерите е, че няма неоспорими доказателства за негативни последици от приложението им върху околната среда. В Швейцария обаче утайките са също забранени, а в Австрия по-голямата част от тях се изгарят.

Според проф. Хелмут Кройс от Световната асоциация по водите, всяка страна решава сама как ще третира отпадъците от ПСОВ и това е въпрос на национално законодателство. В земеделието трябва да се контролира използването им, защото фосфорът се натрупва в почвите. Трябва да се следи строго и съдържанието на тежки метали. В момента на страницата на Министерството на околната среда и водите са качени за обществено обсъждане промени в наредбата за използване на утайките от ПСОВ в земеделието.

Годишно в ЕС в резултат от пречистването на отпадъчните води се образуват 15 млн. тона утайки. Години наред основни методи за третирането им са депонирането, използването в селското стопанство и промишлеността. Постепенно обаче депонирането се ограничава и до 2020 г. то трябва да се преустанови.

В бъдеще основният метод за третиране в големите градове на Европа ще бъда изгарянето, в резултат на което ще се получава топлинна енергия или ток. В по-малките населени места получените количество от ПСОВ ще се използват земеделието, но след предварителното им третиране, за да няма рискове за човешкото здраве и околната среда.

15:04ч. 10.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.