Само за седмица:

В масирана проверка из страната БАБХ бракува 730 килограма негодни храни

В масирана проверка из страната БАБХ бракува 730 килограма негодни храни

Инспектирани са 2181 обекта от търговската мрежа и общественото хранене в цялата страна.

През изминалата седмица Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) бракува 730 килограма негодни за консумация храни.

Нередностите са констатирани по време на плановите проверки по официален контрол.

- Инспекторите от Областна дирекция по безопасност на храните в Благоевград са бракували 320 килограма храни от животински произход, които са били без здравна и идентификационна маркировка.

- ОДБХ в Сливен конфискува 220 килограма говеждо месо от нерегламентирано заклани животни в село Скобелево.

- Служителите на ОДБХ, София област са установили 122 килограма храни от животински произход с изтекъл срок на годност, липса на етикети и нарушена цялост.

Инспектирани са общо 2181 обекта от търговска мрежа и обществено хранене на територията на цялата страна.

Нарушения, които инспекторите констатират са:

- предлагане на храни с изтекъл срок на годност,

- предлагане на храни без етикети, без здравна и идентификационна маркировка,

- несъответствия по сградов фонд и технологично оборудване,

- осъществяване на нерегламентирана дейност.

В резултат на установените несъответствия са съставени 45 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 191 предписания за отстраняване на несъответствия.

00:07ч. 06.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.