От 9 февруари:

Нов ред за регистрация, изпитване и контрол на земеделската техника

Нов ред за регистрация, изпитване и контрол на земеделската техника

Техническите прегледи на селскостопанска техника ще се извършват по месечен график, утвърден от директора на областната дирекция „Земеделие“ по населени места. Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.

Това предвижда новата наредба по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, която влезе в сила от 9 февруари 2016 г.

От тази дата влизат в сила още три наредби, касаещи земеделската техника, публикувани в днешния брой на "Държавен вестник".

Едната е за регистрация и пререгистрация, като и сваляне от отчет на техниката - тези дейности вече ще се извършват в областните служби "Земеделие". Другата е за пускане на пазара на употребявана земеделска техника. В нея е разписано на какви условия трябва да отговарят машините и съоръженията.

Последната наредба се отнася за периодичните проверки на оборудването за растителна защита. Според нея всяко регистрирано на територията на Република България и използвано за професионални цели оборудване подлежи на проверка до 26 ноември 2016 г.

След тази дата ще може да се използва само оборудване, което успешно е преминало проверката. Нова проверка ще бъде направена на тази техника през 2020 г., а след това ще се извършва на всеки три години, пише в наредбата.

11:31ч. 09.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.