:

Календар на ловеца за януари

Календар на ловеца за януари

Срокове за ловуване и разрешен дивеч през първия месец на годината.

Ловните дни през януари:

1 януари - водоплаващ дивеч
2 януари - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;
3 януари - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график
6 януари - водоплаващ дивеч
9 януари - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, групов лов на чакали извън горски фонд, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график
10 януари - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, групов лов на чакали извън горски фонд, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график
13 януари - водоплаващ дивеч
16 януари - групов лов на чакали извън горския фонд, водоплаващ дивеч и местен дребен дивеч, където има утвърден график
17 януари - групов лов на чакали извън горския фонд, водоплаващ дивеч и местен дребен дивеч, където има утвърден график
20 януари - водоплаващ дивеч
23 януари - групов лов на чакали извън горския фонд, водоплаващ дивеч и местен дребен дивеч, където има утвърден график
24 януари - групов лов на чакали извън горския фонд, водоплаващ дивеч и местен дребен дивеч, където има утвърден график
27 януари - водоплаващ дивеч
30 януари - групов лов на чакали извън горския фонд, водоплаващ дивеч и местен дребен дивеч, където има утвърден график
31 януари - групов лов на чакали извън горския фонд, водоплаващ дивеч и местен дребен дивеч, където има утвърден график

Сроковете за ловуване на дивеч в България: ЛОВЕН КАЛЕНДАР

11:45ч. 31.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.