:

Глинестите почви имат нужда от пясък и органика

Глинестите почви имат нужда от пясък и органика

Как да подобрим глинестите почви? Това зависи от площта на мястото, което обработвате, обяснява проф. Христо Етрополски. Ако е градина с размер до един декар, през този сезон може да внесете оборки тор, компост, дървесна пепел или трици в комбинация с пясък. Това може да са до няколко тона на декар.

Ако площта е по-голяма, при изораването на терена се ползва продълбочител, който срязва слоя от глина. Така водата не се задържа на повърхността, прониква в дълбочина и цяло лято растенията черпят от нея. Подобни мероприятия са подходящи за почвите на север от Стара планина. Те са сиви и светлосиви  и имат този проблем. Това са тънки почви –дебелината им е 1,50-2 метра. Плодородието им може да се подобри, но лошото е, че като спрете да хвърляте тор след 10 години се възстановява старият почвен слой. Той е по-могъщ от промените, които хората правят.

В малката градина има значение не само количеството на органиката, но и това къде се слага. Ако я разпръснете на повърхността, след това трябва да се извърши дълбока оран. Целта е оборският тор, пясъкът и другите полезни материали да се свалят на дълбочина 35 - 40 см. Иначе ще останат на повърхността, водата ще ги отнесе и няма да влязат в глината. Защото глината от една страна  не пропуска водата, но от друга я задържа, когато е необходима на растенията. Задържа и хранителните елементи. Така че в определени моменти тази почва е плодородна.

22:33ч. 28.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.