По сигнал до КЗК:

Глобени са три фирми за немлечни мазнини в маслото

Глобени са три фирми за немлечни мазнини в маслото

Санкцията за всеки от производителите надхвърля 100 хил. лева.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби три млекопреработвателни предприятия заради наличие на немлечни мазнини в произвежданото от тях краве масло, което не е отбелязано върху опаковката на продукта, съобщават от в. Капитал.

"Милтекс КК" е глобена със 127 240 лв, "Хранинвест" - със 189 700 лв., а "Профи милк" - със 113 400 лв. Санкцията представлява 2% от нетните приходи от продажби за предходната финансова година на всяко от дружествата, съобщиха от регулатора. Авторката Мара Георгиева разследва случая:

По сигнал на "Активни потребители"

Производството е образувано по повод получен в КЗК сигнал от сдружение "Българска национална асоциация "Активни потребители" заедно с приложен снимков материал на електронен носител.

В сигнала се посочва, че при проведено от асоциацията изследване на състава на краве масло за продуктите на някои от производителите се установява несъответствие с посоченото върху тяхната опаковка.

Проучването е направено в периода 14-18.05.2015 г., продуктите са взети от търговската мрежа, а изпитването им става в акредитирана лаборатория на Българската агенция по безопасност на храните.

Според приложени в табличен вид резултати от теста четири марки масло на трите фирми съдържат немлечни мазнини от 10% до 64%, а на опаковките им липсва такава информация.

В теста се съдържат и резултати за процентното водно съдържание, като за шест продукта то надвишава посоченото върху опаковката.

В сигнала на "Активни потребители" се посочва още, че по повод изследването в периода 9-11 юни 2015 г. Българската агенция по безопасност на храните е извършила повторни изпитвания на посочените четири продукта, които потвърждават констатациите на сдружението.

Възраженията

В становищата си до КЗК "Милтекс КК" и "Хранинвест" отхвърлят изложените в сигнала на сдружение "Активни потребители" твърдения, като оспорват изцяло приложените към него доказателства.

Според двете дружества "без да е наясно кога, къде и как е било констатирано посоченото в сигнала несъответствие между етикетите и съдържанието на предлаганите от него продукти, както и за кои точно продукти "краве масло" става въпрос, е невъзможно да вземе адекватно отношение по предмета на производството".

Освен това според двете фирми "не е ясно и за кой от различните продукти краве масло става въпрос", тъй като всяка от тях произвежда различни видове краве масло - с различно съдържание на мазнини, с различни наименования и разфасовки, както и различни видове "масло-смес".

От "Профи милк" твърдят, че от 1 юни 2015 г. не произвеждат визирания в изследването на "Активни потребители" продукт, както и че наличните количества от него са изтеглени от продажба и унищожени за сметка на дружеството.

От компанията посочват също, че са имали само един контрагент, в който е продавано тестваното масло.

Заключенията на регулатора

Проучването на КЗК "по безспорен начин е установило, че всяко от трите дружества предлага на пазара продукт "краве масло", в съдържанието на което има немлечни мазнини, които не са обозначени на опаковката", се казва в решението на регулатора.

Комисията приема, че "Активни потребители" няма нито правен, нито икономически интерес от проведените тестове и че те са извършени единствено с цел информираност на купувачите.

Традиционно качественото краве масло се определя по два показателя - масленост и водно съдържание. Тези показатели са залегнали в специален европейски регламент от 1999 г., според който за качествен продукт се възприема този, чиято масленост е най-малко 82%, а водното съдържание е не повече от 16%.

В случая компаниите представят като млечна използваната в продукта мазнина, която е без определен произход. Регулаторът смята, че "поведението на тези производители противоречи на добросъвестната търговска практика", тъй въвежда в заблуждение "относно съществени свойства на стоките чрез твърдение на неверни сведения".

Некоректното обозначение на съдържанието на млечни мазнини, поставяно върху опаковките на продукта "краве масло", дава на съответната фирма необосновано конкурентно предимство, смята КЗК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

00:24ч. 04.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.