EFSA - Европейската агенция за безопасност на храните::

ГМ соя на Монсанто е безопасна за животни и хора

ГМ соя на Монсанто  е безопасна за животни и хора

Панел ГМО на EFSA - Европейската агенция за безопасност на храните е изготвил оценки на безопасността по отделно на двете трансформационни явления, които са комбинирани в соя MON 87705 × MON 89788 на фирма Монсанто. При тези оценки не са установени потенциални рискове за консуматорите и за околната среда. Няма нови научни данни, касаещи двете трансформационни явления, които да налагат изменения на направените от Панела заключения. Не са установени различия в химичния състав на ГМ соя MON 87705 × MON 89788 и традиционните сортове на културата, които да изискват по-нататъшни изследвания. Единствено по повишеното съдържание на олеинова киселина. 

Това обаче е една от целите на тази генетична трансформация, ГМ соя MON 87705 × MON 89788 се различава от конвенционалните сортове. Оценката на хранителната стойност на маслото от ГМ соя MON 87705 × MON 89788 и съдържащите го хранителни продукти не установява заплаха за здравето на хората. Не са установени рискове, произтичащи от изхранването на животни с обезмаслени семена от ГМ соя MON 87705 × MON 89788.

Олеиновата киселина е ненаситена мастна киселина от групата на омега-9-мастните киселини. Доказано е, че тя намалява нивата на холестерол и предпазва от сърдечносъдови заболявания; понижава риска от поява и забавя развитието на атеросклероза; подпомага синтеза на миелин (вещество, което покрива части от нервните клетки); участва в изграждането на клетъчните мембрани; подобрява имунните функции и улеснява усвояването на глюкоза от организма.

Панел ГМО на EFSA е на мнение, че разглежданата ГМ соя MON 87705 × MON 89788 е толкова безопасна и най-малко толкова хранителна колкото традиционните сортове на културата. Няма причина да се очаква взаимодействие между двете вмъкнати ДНК последователности, което да повлияе върху безопасността на разглежданата ГМ соя при употребата й като храна и фураж или да промени нейната хранителна стойност. Рискът от поникване и разпространение на самосевки от ГМ соя MON 87705 × MON 89788 е незначителен. Потенциалните взаимодействия с абиотични и биотични фактори на средата не са обект на оценката на риска при липса на искане на разрешаване за култивиране. Малко вероятният, но теоретически възможен пренос на рекомбинантни гени от соя MON 87705 × MON 89788 към бактерии от околната среда, не представлява опасност. Планът за следмаркетингов мониторинг и интервалите за докладване са съобразени с обхвата на заявлението. Панел ГМО на EFSA счита, предвид обхвата на заявлението, че ГМ соя MON 87705 × MON 89788 е толкова безопасна колкото и немодифицираните сортове на културата по отношение на потенциални отрицателни въздействия върху здравето на човека и животните и върху околната среда. Панелът препоръчва планът за мониторинг да се фокусира върху данните за внос, а при нужда и върху данните за консумация от европейската популация на продуктите съдържащи ГМ соя MON 87705 × MON 89788.

12:08ч. 15.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.