:

График на изнесените приемни за съвети в земеделието

График на изнесените приемни за съвети в земеделието

По време на описаните в графика часове, земеделските производители, ще могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по предстоящите приеми по ПРСР, схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Графикът е публикуван на официалната инернет страница на МЗХ.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЛАСТНИ ОФИСИ НА НССЗ ЗА ПЕРИОДА 01.10.-31.12.2016 Г.

Индикативния график можете да видите тук.

 

09:42ч. 23.10.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.