:

Дават 15 млн. лв. за безплатни лекарства за фермите

Дават 15 млн. лв. за безплатни лекарства за фермите
15 млн. лв. ще бъдат предоставени на земеделските производители под формата на безплатни лекарства за фермите. Това реши днес Управителният съвет на фонд “Земеделие”.
Държавна помощ ще се нарича „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните” за 2015 година. 
 
Целта на помощта е да се подпомогнат земеделските стопани при покриване на разходите за дейности, които са със задължителен характер и са свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести, и зоонози. 
 
Допустими кандидати по схемата са животновъди, малки и средни предприятия. Помощта се предоставя в натура и се изплаща на доставчика на мерки (ветеринарните лекари и акредитираните лабораториите) за предотвратяване и ликвидиране на болести по животните, включващи дейностите по въвеждане на данните в електронната ветеринарна система ВетИС от извършената идентификация на животните. И още от ваксинации и извършване на диагностични изследвания на животните при изпълнение на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. 
 
Размерът на подпомагането за брой животно се определя на база калкулирани разходи за извършване на манипулации, лабораторно-диагностични изследвания и въвеждане на данните във ВетИС. Помощта е до 100% за допустимите разходи.
15:49ч. 30.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.