Нещо се случва:

ДАНС нахлу във фонд „Земеделие”

ДАНС нахлу във фонд „Земеделие”

Изпълнителният директор Румен Порожанов е проверяван за конфликт на интереси, разследват се и конкретни проекти по ПРСР. Снимка БГНЕС

ДАНС влязоха във фонд „Земеделие” във вторник следобед. Обект на проверката е бил шефът на фонда Румен Порожанов, потвърдиха за Факти.бг източници от службите.  

Спецполицаите са изискали документи, свързани с дружество, в което Порожанов има активи. Директорът на фонда е оказал пълно сътрудничество.

Наскоро „изгоря” дясната ръка на Порожанов Янаки Червеняков заради скъпи лимузини, регистрирани на името на баща му и луксозен имот, платен от неговата тъща, която е работила по два проекта по Програма за развитие на селските райони.

С името му се свързват данни за огромни злоупотреби с европейските пари, разпределяни от Държавен фонд Земеделие по ПРСР. Разследване разкрива системни проблеми – технология за източване на европари чрез завишени цени и занижен последващ контрол.

Тя важи с пълна сила и за другите оперативни програми, а и като цяло за обществените поръчки у нас. Оказа се, че той и баща му, който е лекар в държавна болница притежават две аудита на обща стойност около 250 000 лева.

Отделно Червеняков се ширел в огромен апартамент в затворен комплекс в баровския квартал "Драгалевци", а тъща му спечелила два проекта по оперативните програми, по които й били изплатени стотици хиляди левове.

Най-простата корупционна схема е, че бенефициентът надписва цените по количествено стойностната сметка (КСС), а последващите оценителни комисии си затварят очите и не ги редуцират, ако имат успешни „преговори“ с бенефициента.

Преговори, чието съдържание не е публично, но има ясни индикации, че се преговаря за „подялба“ на надписаното. Паралелно с това се увеличават и сигналите срещу ръководството на Фонда в прокуратурата от ощетени бенефициенти по европейските програми. 

Факти.бг се свърза с Румен Порожанов, който не пожела да коментира самата проверка на ДАНС. Но уточни, че ДАНС иска да разгледа конкретни проекти по ПРСР.

"Но по отношение на това, че съм имал акции в „Трейс груп” през фондовата борса, ние със строители и консултанти нямаме никаква комуникация, те не са наши бенифициенти. Ние имаме само взаимоотношения с бенефициентите, дали те са общини или други частни бенефициенти.

Така, че с „Трейс груп” нито по документация, нито по отношение на договори, нито по отношение на плащане имаме преки взаимоотношения. Така, че не смятам, че има конфликт на интереси. Да, беше изписано подобно нещо в един сайт и за това се образува проверка", заяви Порожанов.

Запитан относно неразплатените европроекти и загуби, Порожанов заяви пред Факти.бг, че от ДФ „Земеделие” са пуснали официално съобщение.

"Тези милиарди, дето се тиражират са абсолютна манипулация. В рамките на изпълнението на програмата има декамитване от неусвояване на бюджети. И това декамитване през определени години, и то не е свързано с това, че разплащателната агенция не ги е платило, а не са дошли заявки за плащане.

Самата програма е стартирала с две години закъснение и натрупването на договори като оборот се завърта по-бавно. Поне по мое време фонд „Земеделие” не е имало необработена заявка за плащане в края на всяка една година, включително и за миналата година бяха разгледани всички заявки.

Това, че в предходни години не се усвоиха бюджети, това е защото, много от проектите, първо общинските се забавиха, заради запорите, частните много от тях се отказаха и не се реализираха по мерките", заяви Порожанов.

Спорен е конфликтът на интереси, ако Порожанов е имал акции, защото менижира цялата програма. Зависи дали е декларирал акциите си, което ще излезе на бял свят скоро. Конфликт на интереси има когато има подчиненост.

От ДФ „Земеделие” излязоха с официално съобщение

във връзка с рзпространена информация за наложени санкции по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в което информацията се окачествява като "спекулативна" и се заявява:

ДФЗ в качеството си на Разплащателна агенция за територията на Република България изцяло се придържа към изискванията на европейското и националното законодателство и прилага акредитирани процедури при прием, договаряне, разплащане и последващ контрол. ДФЗ категорично заявява, че в процеса на обработка на всеки индивидуален проект, стриктно прилага и спазва разписаните правила и процедури.

 Информираме Ви, че към настоящия момент са влезли в сила следните финансови корекции, наложени по одити от службите на ЕК:

 - РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/103 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 - РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2098 НА КОМИСИЯТА от 13 ноември 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) от които :

 - по мерки 321,322,511 – 19,5 млн. евро

 - по мерки 121, 123 – 317 хил. евро

 - по мерки 141, 511 – 1,6 млн. евро

 - по мярка 112 – 4,6 млн. евро

 В ход е процедура по общинските мерки, по която в процеса на обсъждане и представяне на мотивирани отговори от страна на България предложената от ЕК санкция е намалена. По първоначалните заключения от одитните доклади, сумата предложена за изключване беше в размер на 235 млн. евро, но в рамките на представените допълнителни аргументи и доказателства от страна на ДФ „Земеделие“, изцяло отпадна санкция за над 97 млн. евро, свързана с констатации по отношение на Гаранционния фонд. В хода на обсъжданията между страните многократно е намален и размерът на засегнатите суми и предложението за финансова корекция, свързани с авансовите плащания към общините за близо 100 млн. евро.

   Към настоящия момент в процедура са 3 обединени одита по общинските мерки за периода 2013-2014 г. с първоначално предложени санкции от 33,3 млн. евро, за които предстои помирителна процедура. В резултат на допълнително представени мотиви и доказателства, по време на заседание пред помирителния орган, очакваме тази санкция да се редуцира допълнително.

   По отношение на предложената санкция в размер на 28,2 млн. евро, във връзка с финансирането на проекти за ВЕИ, след предприемането на мерки на национално ниво, включително законодателни промени и преоценка на контролните дейности, България поиска мотивирано преразглеждане на предложената финансова корекция. Службите на Д.Ф. „Земеделие и развитие на селските райони” взеха предвид новонастъпилите факти и обстоятелства като преразгледаха размера на финансовата корекция, която беше редуцирана до 4,7 млн. евро.

6 април 2016 г.                             Държавен фонд „Земеделие“

21:48ч. 06.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.