На второ четене на бюджетна комисия:

Данъците "градина" и "уикенд" паднаха в парламента

Данъците

Парламентарната комисия по бюджет и финанси отхвърли вчера на второ четене т.нар. данъци "градина" и "уикенд". Идеята на данък "градина" бе поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променяно предназначението им от техните собственици, да бъдат облагани. Предвиждаше се налогът да е по 4.50 лв. на дка.

"Уикенд" предвижда да се възстановява частично ДДС на фирмите за закупениимоти и автомобили на стойност над 5 000 лева, когато се използват от собственика или служители за лични нужди. Според проекта до 29 февруари 2016 г. фирмите, които вече са си приспаднали ДДС за такива покупки, щяха да могат да подават декларация в НАП. Изчисляването на процента от налога, който ще се възстановява частично, щеше да става по специална методика, но се предвиждаше да бъдат връщани до 70% от ДДС.

По-рано днес срещу данък "градина" възразиха Мариана Тодорова от АБВ и Мартин Димитров от Реформаторския блок. "По-добре да има контрол върху акцизните стоки, измервателни уреди, отколкото малкият и средниятбизнес да бъде тормозен или хората на село с подобен налог" каза Димитров.

Периодично от Асоциация на българските села определяха данък "градина" като "необмисленно" предложение, което ще доведе до политическо наказание на следващите избори, като не е изключено и организирането на протести. 

Според предварителни анализи на експерти към асоциацията събирането на новата данъчна ставка за парцели в селата под 2 дка при действащите законодателни норми от 0.1 до 4.5 промила ще се окаже по-скъпо за администрацията и общините в сравнение с евентуалните приходи, които този данък може да донесе. Семейните градини в селата с размер до 2 дка представляват много малка част от общия обем на земеделските земи в България и са около едва 15 хил. хектара, което при облагане с действащите в закона промили формира нищожна част в бюджета на всички 265 общини.

"Евентуалното въвеждане на данък върху градините и земята би било вредно и ненужно, дори при минимална данъчна ставка. Общините могат да осигурят повече приходи в бюджетите си, ако оптимизират използването на собствените си земи и дейности, отколкото да облагат бедното и поставено във висока степен на социална изолация население в селата", коментира Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села.
 
"Законописците не трябва да забравят, че селскостопанският сектор е изправен пред редица сериозни трудности и предизвикателства, особено по отношение на пазарите и модернизацията на стопанствата, за да му бъде наложена една такава допълнителна данъчна тежест", припомнят от асоциацията.

16:17ч. 19.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.