:

Данък за ниви, орязано връщане на ДДС за имоти и коли, 5000 лв. таван за плащания в брой

Данък за ниви, орязано връщане на ДДС за имоти и коли, 5000 лв. таван за плащания в брой

Земеделските земи в строителните граници на населените места, чието предназначение не е променено, ще се облагат с данък. Това предвиждат промени в пакет данъчни закони, одобрени от правителството вчера.

С тях освен това се удължава срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури - до 31 декември 2018 г.

Друга промяна предвижда таванът на разплащания в брой да бъде намален от сегашните 15 000 лв. на 5000 лв. Мотивът е, че това ще помогне за ограничаване на сивата икономика.

Регистрираните по ДДС фирми пък ще подават декларации в НАП за имоти и коли на стойност над 5000 лв. Ако ги използват и за лични нужди възстановяването на данъчния кредит ще бъде само до размера на частта, която се ползва за дейността на фирмата. Разпоредбата ще важи и ако имота или колата се ползва от свързани лица, работници и служители или от трети лица. Методиката, по която ще се определя какъв е делът на служебното и какъв – на личното ползване, вчера не беше обявена.

В първоначалния вариант на разпоредбата се предвиждаше този режим да важи за всички движими и недвижими вещи на стойност над 700 лева.

Декларациите за колите и имоти, използвани и за служебни, и за лични цели, ще се подават по електронен път в НАП преди започване на използването на стоката. Декларации ще подават и фирми, които вече са получили данъчен кредит за коли и имоти.

20:56ч. 07.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.