Четиво назаем:

Данък уикенд вдига и налога върху личните доходи

Данък уикенд вдига и налога върху личните доходи

Последица от прилагането на т. нар. данък уикенд за фирмите, при който с ДДС ще се облагат частично вещи фирмена собственост, ако се ползват и за лични нужди, означава, че служителите ще дължат данък общ доход и осигуровки върху тези привилегии.

Това съобщава dnevnik.bg.

"Проблемът, че липсва методика и процедура, по която ясно и точно да се установява личното ползване е само част от пейзажа. По-големият проблем е това, че компаниите които си "признаят" за целите на ЗДДС, че дадени техни служители ползват безплатно фирмени стоки и услуги и за лични нужди, то следва да ги посочат поименно в дневника си за продажби със съответната данъчна основа. С това работодателят на практика ще обяви, че е предоставил непарични доходи на свои служители, което води след себе си включването на тези непарични доходи във ведомостта за заплати и облагането им по Закона за данъците върху доходите на физическите (ЗДДФЛ), както и с осигуровки, чиито проценти са дори по-високи от тези на данъка", коментира Катя Крънчева от данъчно-счетоводния портал "Кик инфо", цитирана от медията.

"Изчисленията показват, че често "данък уикенд" плюс последващи данъци и осигуровки върху сумите, пресметнати за пропорционалното лично ползване, като общо ще нахвърлят ползвания данъчен кредит за фирмените нужди, и тогава е възможно част от компаниите да се откажат да поискват фактури от контрагентите си, което ще увеличи сивата икономика", прогнозира Крънчева.

Целият текст виж на dnevnik.bg

09:04ч. 22.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.