:

АЗПБ настоява: Да бъде удължен срокът за заявления по Кампания 2016

АЗПБ настоява: Да бъде удължен срокът за заявления по Кампания 2016

В становище до земеделския министър Десислава Танева организацията припомня, че и през 2015 г. кампанията беше удължена.

Крайният срок за подаване на заявления по Кампания 2016 да бъде удължен до 15 юни 2016 г., призовава Асоциацията на земеделските производители в България със становище, адресирано до ресорния министър Десислава Танева.

„АЗПБ счита, че оставащият кратък срок на Кампанията по директни плащания 2016 г. е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми и приключване на заявяването от страна на всички фермери качествено, без заплаха от бъдещи санкции и в срок“, пише още в становището на Асоциацията, подписано от нейния председател Венцислав Върбанов.

Фермерите имат проблеми с новото изискване за географско правно основание при очертаването на обработваемите площи, правното основание за държавни и общински пасища, както и правилата за полските пътища в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  (ЗСПЗЗ).

Не всички общини разрешават полските пътища да бъдат отдадени под наем, ако са в комасирани парцели и това затруднява фермерите при очертаването на масивите.

В становище до земеделския министър Десислава Танева организацията припомня, че и през 2015 г. кампанията беше удължена.

От АЗПБ предлагат в най-кратки срокове след официалното разрешение на ЕК да се изготви и публикува проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба 5, който да промени крайния срок за подаване на заявления до 15 юни 2016 г. (без санкции), както и съответните срокове за корекция и за краен срок за подаване на заявления със санкции.

„АЗПБ даде първи сигнал за необходимостта от удължаване срока на Кампания 2016 г още в средата на февруари тази година. Впоследствие бе взето решение по време на Четвъртата Национална среща на АЗПБ да се изпрати и бе изпратено предложение за удължаване на Кампания 2016 г. до комисар Хоугън в рамките на текущата обществената дискусия“, заявяват от Асоциацията.

„Уважаема г-жо Министър, агросекторът очаква в настоящия критичен момент да анализирате и оцените реално проблемите и състоянието на Кампания 2016 г. и да вземете решение за удължаване на крайния срок, демонстрирайки амбиция и отговорност Кампания 2016 г. в България да е успешна за фермерите и страната ни да се възползва максимално от Европейската солидарност“, призовава АЗПБ.

Вижте становището на АЗПБ ТУК.

22:47ч. 04.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.