:

Депутатите на ГЕРБ предлагат: Малките риболовни кораби - без касов апарат

Депутатите на ГЕРБ предлагат: Малките риболовни кораби - без касов апарат

Корабите до 10 метра ще отчитат два пъти годишно уловът пред държавата

Капитаните на малки риболовни кораби за стопански риболов до 10 метра да отчитат два пъти годишно улова си пред държавата в лицето на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА) и да не водят ежедневен риболовен дневник на улова си. Така на практика малките рибари ще бъдат осбодени от задължението да ползват счетоводител и да отчитат продадената риба с касови апарати. Тези предложение за промяна в Закона за рибарство и аквакултури са внесли в Народното събрание депутати от ГЕРБ Иван Вълков, Димитър Петров, Светлана Найденова, Румен Желев и др.

„Капитаните на риболовни кораби с обща дължина под 10 метра вписват данни за улова по видове и количества по утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА въз основа на план за статистически извадки формуляр и го представят два пъти годишно в ИАРА“, гласи точният текст на предложението. В следствие на тази промяна капитаните им ще бъдат освободени от задължението да водят риболовен дневник, в който се вписва сега ежедневния улов.

„В сега действащия закон е предвидено да се води излишна бумащина, водеща до допълнителни разходи като назначаване на счетоводител, периодични декларации, касови апарати, годишни отчети, водене на риболовен дневник и т.н. Това са непосилни за редовния рибар изисквания, предвид скромните му доходи от дейността“, заявяват в мотивите към закона вносителите му.

В поправките им се предлага още корабите за стопански риболов да се разделят на съдове до 10 метра и на такива над 10 метра. Облекченията ще важат само за съдовете до 10 метра. Депутатите на Бойко Борисов посочват още, че страната ни разполага с риболовен флот от над 3000 риболовни съда. Над 90% от тях са „кораби“ – риболовни съдове (лодки), които се използват основно за непромишлен риболов.

„Този вид риболов е насочен към улов на риба и водни организми за собствени нужди, за допълване на доход и за запазване на занаяти, бит и култура“, казват още вносителите. В мотивите си те посочват още, че във всички свои документи Европейската комисия изразява също категоричното си мнение за подкрепа на улова с малки риболовни съдове.

12:50ч. 13.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.