Гаф в МЗХ::

Министър Танева стопира лобистка наредба

Министър Танева стопира лобистка наредба

Земеделската министърка Десислава Танева е спряла проекта за наредба, която задължава всеки фермер, който обработва над 5 декара, да наема консултант по растителна защита. Както AgroLife писа, наредбата е за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители и е подписана от зам.-министър Цветан Димитров.

“За извършване на дейностите по опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители земеделските стопани, чиито стопанства са с площ по-голяма от 0,5 хектара( 5 декара – б.р.), са задължени да осигурят лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растениевъдство“ или „Растителна защита”, пишеше в проекта.

Агроминистърката е разпоредила и вътрешноведомствена проверка „кой е вкарал лобистките текстове“, съобщи в. „Труд“.

Наредбата отваряше и чисто нов бизнес в земеделието – частни консултантски услуги по растителна защита.

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители се предоставят от лица, които имат три години професионален опит в областта на растителната защита и са вписани в държавен регистъра по Закона за защита на растенията, пишеше в проекта.

Ще бъде сформирана работна група, която ще обсъди и прецизира текстовете в наредбата, уточнява „Труд“.

 

08:00ч. 05.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.