:

Наложителна дискусия: "Пристрастеността на Европа към пестицидите"

Наложителна дискусия:

Първи форум за екологично земеделие с участието на земеделски производители, учени и неправителствени организации.

За малко повече от половин век световната земеделска система е била силно зависима от широко разпространеното прилагане на милиони тонове синтетични химически пестициди с цел намаляване на загубите при добивите на култури.

Мнозинството фермери в момента рутинно третират насажденията си с коктейл от пестициди, вместо да ги използват в редките случаи на масови зарази. В резултат от тази зависимост планетата вече е увредена застрашително от тези химически вещества, се посочва в становище на „Грийнпийс-България“.

На 26 ноември от 9:30 до 13 ч. в зала "Славейков", Френски културен институт в столицата организацията предлага дискусия по въпросите как екологичното земеделие комбинира разбирането за природата с новите научни открития, за да могат земеделските производители да прилагат практики, които щадят околната среда всеки ден.

Това е първият форум за екологично земеделие, на който земеделски производители, учени и неправителствени организации ще обсъдят възможностите за намаляване на зависимостта на Европа от пестициди.

 Лектори: проф. дсн Нидал Шабан - Лесотехнически университет, Павлин Пантов - биоферма „Био Дио“, Петко Симеонов -  Сдружение за биологично пчеларство, Стоилко Апостолов, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“,

Брошурата „Пристрастеността на Европа към пестицидите: Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда“, издание на „Грийнпийс“, изследва употребата на синтетични химически пестициди в Европа и тяхното въздействие върху околната среда.

Това въздействие е широкоразпространено и безмилостно, и включва деградацията на някои жизненоважни екосистемни услуги. Има спешна необходимост от затягане на правилата, които би трябвало да регулират използването на тези синтетични химически пестициди.

23:01ч. 25.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.