Според статистиката:

Добавената стойност в агросектора е 5 пъти по-ниска от промишлеността и услугите

Добавената стойност в агросектора е 5 пъти по-ниска от промишлеността и услугите

Производителността на труда в аграрния сектор е била най-ниска през четвъртото тримесечие на 2015 г., обяви Националният статистически институт (НСИ).

Според данните средно на един зает в агросектора се падат по 1428,80 лева брутна добавена стойност (БДС), а един отработен човекочас е 3,80 лева. Това е близо 5 пъти по-малко от средната стойност за индустриалния сектор – 5939,30 лв. БДС. Тук за един отработен човекочас се получават 14 лева. Още по-голяма е разликата със сектора на услугите, в който всеки зает е произвел средно 6986,80 лв. БДС, а за един отработен човекочас се създават средно 16,20 лв. от текущия обем на показателя.

Средно за страната на един работещ се падат 7247,20 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 17,20 лв. БВП за един отработен час.

Прави впечатление и намаляването на заетите в агросектора, докато в индустрията и услугите са отчетени ръстове.

Друга тенденция, отчетена от НСИ, е намаляването на относителния дял на селското стопанство в брутния вътрешен продукт на страната с 0,1 пункта до едва 3,7%.

 

12:18ч. 08.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.