Статистика:

Договорени са 637 проекта на млади фермери

Договорени са 637 проекта на млади фермери

637 на млади фермери са получили одобрение на проектите си, съобщи фонд "Земеделие". Те са от приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Проектите са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на фонда за договаряне. Изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бенефициентите по програмата.

Работата по одобряването и договорирането на проектите на млади фермери продължава в областните дирекции на фонда.

Подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 е създадена да подпомага процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и за поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

14:07ч. 26.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.