:

Доклад на ЕК препоръчва защита за млечния сектор и след 2020 г.

Доклад на ЕК препоръчва защита за млечния сектор и след 2020 г.

Организациите на производителите и колективното договаряне все още не се използват пълноценно.

Мерките за стабилизиране на млекопроизводителите да се прилагат и след 2020 г., препоръчва Европейската комисия (ЕК) в свой доклад.

Публикуваният документ е втори пореден доклад за изпълнението на т. нар. пакет за млякото — поредица от мерки, които ЕК започна през 2012 г., за да се укрепи позицията на европейските производители на млечни продукти във веригата на доставки.

В документа се посочва, че след три години прилагане на мерките европейските земеделски производители все повече използват инструментите, предвидени в пакета за млякото, например колективното договаряне на условия по договори чрез организации на производители или използването на писмени контракти.

Мярката за колективното договаряне има за цел да укрепи позицията на млекопроизводителите при водене на преговори, казва се в съобщението.

Писмените договори (които бяха въведени и в българското законодателство - бел. ред.) осигуряват на селскостопанските производители по-голяма прозрачност и проследимост.

Първоначално докладът трябваше да бъде представен през 2018 г., но с оглед на продължаващите затруднения в млекопреработвателната индустрия комисарят по земеделието Фил Хоган е решил това да стане по-рано и докладът да бъде изготвен до края на 2016 г.

В документа се подчертава потенциалът на два ключови инструмента от пакета за млякото — организациите на производители (ОП) и колективното договаряне, които все още не се използват пълноценно от държавите членки.

Според доклада в шест европейски страни колективното договаряне се използва при продажбите на мляко. Докато в Германия така се продават 42%  от суровото мляко, а във Франция 20%, за България са отчетени 1,1% през 2015 г.

Приет през 2012 г., пакетът от мерки за млякото цели укрепване на позицията на млекопроизводителите във веригата на доставки, като се търсят поуки от кризата на пазара на млечни продукти от 2009 г.

Държавите членки имат възможност да направят писмените договори между земеделски стопани и преработватели задължителни, а земеделските стопани могат да се възползват от колективно договаряне на условията на договорите с някои ограничения.

В пакета се определят и специфични правила на ЕС за междубраншовите организации, които позволяват на участниците във веригата на доставки на мляко да обсъждат и извършват някои дейности. Държавите членки имат право при определени условия да прилагат правила за регулиране на предлагането на сирена със защитен произход.

Пакетът включва също така поредица от мерки за повишаване на прозрачността на пазара.

Мерките, предвидени в пакета за млякото, ще се прилагат до средата на 2020 г.

По Инвестор.бг

20:51ч. 26.11.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.