Ясни са ставките:

Допълнителна помощ от 16 лв. за крава и по 2,51 лв. - за овца или коза майка

Допълнителна помощ от 16 лв. за крава и по 2,51 лв. - за овца или коза майка

По 0,01251 лв./кг допълнителното национално финансиране ще бъдат изплатени на производителите на краве мляко по Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г.

За помощите вчера бе разписана заповед от министъра на земеделието Десислава Танева. Ще има пари и по още три схеми.
- По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително по 16,34 лв. за животно.

- По 2,51 лв. за животно ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце майки и кози майки.

- За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени по 33,73 лв. за животно.

Ставките бяха определени след като в "Държавен вестник" бяха  обнародвани допълнения в Наредбата за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектор „Мляко“. Допълнителната  финансова помощ от националния бюджет, е в размер на общо 10 201 655 лв.

19:04ч. 08.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.