Коледен подарък:

Допълнителни 3,89 млн. лв. субсидии за "Напоителни системи"

Допълнителни 3,89 млн. лв. субсидии за

Допълнителна субсидия от 3,89 млн. лв. ще получи държавното предприятие „Напоителни ситеми“. За целта министърът на земеделието Десислава Танева е разписала проект на постановление, което се очаква да бъде одобрено от Министерския съвет на 30 декември.

Парите са над заделените за 2015 г. субсидии от 15 млн. лв. Същата сума за предприятието е заложена и за 2016 г.

Като основание за допълнителната финансова инжекция се посочва, че дружеството изпълнява дейности по превенция срещу наводнения. В периода 2011-2013 г. то е реализирало подобни дейности на стойност 8,89 млн. лв., за които не е получило компенсация.

„Последните години дружеството е в лошо финансово състояние, произтичащо от устойчивия отрицателен финансов резултат от дейността и поддържане на висока задлъжнялост. Дружеството има съществени проблеми по отношение на погасяването навреме и със задоволителна сигурност на поетите задължения“, мотивира се Танева.

Според финансовия отчет на “Напоителни системи” ЕАД за първите 9 месеца на годината дружеството е на счетоводна загуба от 2,27 млн. лв.

Дейността на дружеството е затруднена поради натрупаните задължения“, пише в отчета за деветмесечието изпълнителният директор Ивайло Първанов. „Ежедневно се провеждат срещи и се сключват споразумения за разсрочване на задължения. Непрекъснато постъпват запори по банковите сметки, което създава напрежение и пречи за ритмичната и предвидима организация на работата“, се отбелязва в документа.

 

08:59ч. 29.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.